Ko su lica koja pod policijskim imenom hapse i zlostavljaju građane?

       Beograd, 09.jul 2023.godine. Pre tačno 2 meseca grupa nepoznatih lica predstavljajući se da su policajci, uz podršku nekoliko osoba sa značkama MUP-a R Srbije, SBPOK, na sraman i brutalan način, uz kršenje Zakona i elementarnih ljudskih prava, bez ikakvog naloga, uz primenu sile i snimanje privatnim mobilnim telefonima, 09. maja na dan pobede nad fašizmom, na ulaz u Beogradsko naselje Batajnica, ispred picerije a na očigled građana, najmanje 8 lica pretresali su i maltretirali predsednika Novog policijsko sindikalnog saveza Momčila Vidojevića a predsednicu pokreta Pomirimo Srbiju sa pravdom i osobu koja je razotkrila težak kriminal u EPS i prislušni centar iz koga je između ostalog prisluškivan i Vučić, Natašu Prišić lišili su slobode i maltretirali je više od 28 sati.

            U cilju istine i zbog upoznavanja građana Republike Srbije, Novi policijsko sindiklani savez u skladu sa Zakonom zatražio je od SBPOK-a da dostavi podatke ko su bila lica koja su snimala, maltretirala i protivzakonski preduzimala službene radnje prema Vidojević i Prišić?

Na žalost, desilo se ono u šta smo i sumnjali a to je da MUP R Srbije neće dostaviti informacije kako se ne bi otkrilo ko su bila ta lica odnosno da li slučajno među tim licima nije bio i Gašićev „komandir jednog od krila SS divizije“ Novak Nedić sa delom ekipe iz Pančeva?

U odgovoru koji možete pogledati, jasno se vidi da je na 4 strane odgovoreno i to uz obrazloženje nečega što nismo tražili kao na primer JMBG ili kopije dokumenata iz krivičnog postupka (informacije radi nigde i protiv nikoga se ne vodi nikakav krivični postupak jedino protiv Nataše Pričić se vodi predkrivični postupak) i mnogo nejasnih često nepismenih reči i rečenica.SBPOK-odgovor

Novi policijsko sindikalni savez će u skladu sa Zakonom iskoristiti svoje pravo i uložiti žalbu povereniku za Informacije od javnog značaja od koga će tražiti da donese Rešenje po kome će predstavnici MUP-a biti u obavezi da dostave tražene informacije.

            Gospodine Gašiću, nama iz sindikata nije bitan taj odgovor, dobro znamo šta radite i kako ste uredili da sistem funkcioniše ali u interesu građana tražićemo da se svi detalji iznesu u javnost kako bi građani znali i samim tim se edukovali da pripaze na svoju i bezbednost svoje porodice, ko ih zaustavlja, pretresa, privodi, maltretira…a koji su plaćeni novcima tih istih građana koji, za razliku od Vas i Vaših saradnika taj novac teškim znojem zarađuju.

Dopis koji je sindikat uputio SBPOK-u pogledajte ovde

Dopis-odgovor koji je SBPOK dostavio sindikatu pogledajte ovde

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!