Zakon o policiji-Zakon o unutrašnjim poslovima…“sve je isto samo njega nema“!

     Београд, 10.децембар 2022.године. Министарство унутрашњих послова одлучно је да Закон о полицији баци у заборав и замени новим Законом, Законом о унутрашњим пословима. Доношење овог Закона одавно је најавио бивши министар Александар Вулин за време обављања свог мандата на челу МУП-а а наставак је преузео актуелни министар Братислав Гашић.

У складу са Законом, доношење овог акта изискује јавну расправу па је поводом тога Министарство унутрашњих послова у поступку припреме Нацрта закона о унутрашњим пословима планирало да спроведе јавну расправу.

Јавну расправу о Нацрту закона МУП ће спровести у периоду од 8. до 31. децембра 2022.године.

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона биће одржани  Округли столови и то по следећем распореду:

  • Нови Сад, 21.децембар 2022.године , од 10 до 14 часова у просторијама Привредне коморе Србије, улица Народног фронта 10,
  • Ниш, 23.децембар 2022.године од 10 до 14 часова у просторијама Привредне коморе Србије, улица Добричка 2 и
  • Београд, 27.децембар 2022.године од 10 до 14 часова у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13-15.

Како наводе у МУП, учесници јавне расправе су представници релевантних државних

органа, невладин сектор, еминентни стручњаци у овој области као и друге заинтересоване стране.

     Синдиката нема нигде!!!

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству унутрашњих послова путем електронске поште на адресу javnarasprava.zoup@mup.org.rs или редовном поштом на адресу Министарство унутрашњих послова, 11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

По окончању јавне расправе Министарство унутрашњих послова ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од окончања јавне расправе и исти објавити на интернет страници МУП-а и порталу е-Консултације.

     Какве новине предлагач Закона планира донети како запосленима у МУП тако и грађанима уверите се сами.

Нацрт закона о унутрашњим пословима, образложење за доношење истог као и програм јавне расправе можете преузети на следећим линковима…

Ваш Нови полицијско синдикални савез!