Zakon o policiji-Zakon o unutrašnjim poslovima…“sve je isto samo njega nema“!

     Beograd, 10.decembar 2022.godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučno je da Zakon o policiji baci u zaborav i zameni novim Zakonom, Zakonom o unutrašnjim poslovima. Donošenje ovog Zakona odavno je najavio bivši ministar Aleksandar Vulin za vreme obavljanja svog mandata na čelu MUP-a a nastavak je preuzeo aktuelni ministar Bratislav Gašić.

U skladu sa Zakonom, donošenje ovog akta iziskuje javnu raspravu pa je povodom toga Ministarstvo unutrašnjih poslova u postupku pripreme Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima planiralo da sprovede javnu raspravu.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona MUP će sprovesti u periodu od 8. do 31. decembra 2022.godine.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona biće održani  Okrugli stolovi i to po sledećem rasporedu:

  • Novi Sad, 21.decembar 2022.godine , od 10 do 14 časova u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Narodnog fronta 10,
  • Niš, 23.decembar 2022.godine od 10 do 14 časova u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Dobrička 2 i
  • Beograd, 27.decembar 2022.godine od 10 do 14 časova u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Resavska 13-15.

Kako navode u MUP, učesnici javne rasprave su predstavnici relevantnih državnih

organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti kao i druge zainteresovane strane.

     Sindikata nema nigde!!!

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu javnarasprava.zoup@mup.org.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici MUP-a i portalu e-Konsultacije.

     Kakve novine predlagač Zakona planira doneti kako zaposlenima u MUP tako i građanima uverite se sami.

Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, obrazloženje za donošenje istog kao i program javne rasprave možete preuzeti na sledećim linkovima…

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!