Sindikat uputio zahtev tužilaštvu za preduzimanje daljih mera i radnji protiv vozača „Lambordžinija“

Beograd, 29.03.2023.godine.Posle dopisa koji je Novi policijsko sindikalni savez uputio ministru Gašiću u kome je tražio preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonima R Srbije, sindikat se obratio i tužiocu Stefanoviću dopisom sledeće sadržine:

 Poštovani gospodine Stefanoviću,

Prethodnih dana na društvenim mrežama i internet portalima pojavili su se snimci bahatog ponašanja lica Uroš Panić koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke „Lambordžini“, registarskih oznaka BG2518-LP gde se vidi i čuje da vozač ne poštujući zakone R Srbije i saobraćajne propise, upravlja vozilom kretajući se velikom brzinom uz nagle promene pravca kretanja i brzine upućujući pritom niz uvreda i pretnji na račun policajaca čime je ozbiljno ugrozio bezbednost kako pešaka tako i drugih učesnika u saobraćaju.

Postoje osnovi sumnje da je Uroš Panić ovakvim svojim ponašanjem načinio niz krivičnih dela, zahtevamo od Vas da sa saradnicima izdate nalog Ministarstvu unutrašnjih poslova-Uprava saobraćajne policije da Vam dostavi sledeće podatke:

  • Registarske oznake i marku putničkog motornog vozila,
  • Ime i prezime, adresu i JMBG lica koje je upravljalo vozilom kritičnog dana,
  • Snimke sigurnosnih kamera i snimke sa društvenih mreža,
  • Da li je izvršeno alko testiranje i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci i ako jeste da se dostavi izveštaj a ako nije zašto su propuštene te radnje

i da po prikupljenim dokazima formirate predmet, pokrenete predistražni postupak, odredite zadržavanje licu iz razloga da ne bi ponovilo delo i uticalo na svedoke a vozilo oduzmete kao predmet krivičnog dela.

Dana 23.03.2023.godine Novi policijsko sindikalni savez je uputio dopis ministru Gašiću u kome je zahtevao da se preduzmu određene mere i radnje posle kojeg su pripadnici policije u večernjim satima oduzeli predmetno vozilo pa je takođe potrebno da u sklopu mera i radnje koje preduzmete zatražite i izveštaj policije šta je do dana današnjeg preduzela.

Sa željom da Vam pomognemo, u prilogu ovog akta dostavljamo Vam video snimke preuzete sa društvenih mreža, tekstove sa internet portala kao i dopis koji smo uputili ministru Gašiću.

I dok građani akciju policije gledaju kao „predstavu za javnost“ sindikat očekuje da je ministar Gašić dao nalog da se preduzmu sve mere i radnje u skladu sa zakonima R Srbije uključujući i krivičnu odgovornost mladog Panića.

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!