SBPOK ili Gašićeva SS divizija za sprovođenje diktature?

       Beograd, 06. jun 2023.godine. Novi policijsko sindikalni savez, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi kriminalističke policije-Službi za borbu protiv organizovanog kriminala-SBPOK dopis u kome traži da se sindikalnoj organizaciji dostave informacije i bliža pojašnjenja u vezi sramnog i ničim izazvanog postupanja 09.maja prema predsedniku sindikata Momčilu Vidojeviću i Nataši Prišić koja se nalazila u njegovom društvu.

Prema informacijama dobijenih od građana Beogradskog naselja Batajnica kao i u direktnom razgovoru sa Momčilom Vidojević i Natašom Prišić došli smo do saznanja da su prilikom intervencije čak 8 (osam) pripadnika policije-SBPOK, ničim izazvani, bez valjanog povoda, kršeći ne samo zakone već i međunarodne povelje o ljudskim pravima, primenom fizičke snage i drugih sredstava prinude, bez naloga o pretresu, preduzeli niz mera i radnje koje imaju obeležja ozbiljnih krivičnih dela.

Kako je sramna intervencija sa velikim brojem pripadnika SBPOK vršena na javnom mestu i to gde gravitira veliki broj građana, u interesu javnosti a sa ciljem preduzimanja daljih mera i radnji, zatražili smo od ove elitne jedinice da nam između ostalog dostavi sledeće informacije:

  • Koliko pripadnika MUP-a je učestvovalo u akciji koju su preduzeli prema navedenim licima,
  • Imena, prezimena, čin i funkciju pripadnika MUP-a, učesnika akcije,
  • oznake, marku i broj PMV koja su učestvovala u akciji,
  • Po čijem nalogu je preduzeta akcija, da nam dostavite kopiju naloga,
  • Koliko dugo su lica Vidojević i Prišić bili na „merama“ i po čijem nalogu,
  • Kopiju naloga za hapšenje imajući u vidu da su se pripadnici MUP-a prilikom sprovođenja akcije pozivali na to da „imaju nalog za hapšenje“,
  • Kopije fotografija i video snimaka koje su privatnim ili službenim mobilnim telefonima vršili pripadnici MUP-a na terenu,
  • Kopije fotografija i video snimaka koje su privatnim ili službenim mobilnim telefonima vršili pripadnici MUP-a prilikom izvođenja iz PMV, stavljanja sredstava za vezivanje-lisice i uvođenja u prostorije SBPOK-a prema Nataši Prišić,
  • Koja sredstva prinude su pripadnici MUP-a preduzeli prema Vidojević i Prišić, zakonski osnov za preduzimanje istih kao i kopiju izveštaja o upotrebi sredstava prinude,
  • Kopiju izveštaja o izvršenom pregledu i pretresu vozila GP CX 3124 kao i legitimisanje, kontrolu i pregleda Vidojević i Prišić.

Imajući u vidu da Zakon na koji se pozivaju predstavnici sindikata strogo nalaže da odgovor sa traženim informacijama mora biti dostavljen u roku od 15 dana, uskoro očekujemo detaljan izveštaj koji će mo predstaviti javnosti, odnosno građanima Srbije a sa ciljem da svi vide sramna postupanja pripadnika policije prema građanima koji ne daju nikakav povod za to.

Ozbiljno sumnjamo da prilikom intervencije nisu bili samo pripadnici policije odnosno SBPOK a razlog za takvu sumnju je taj što se isti nisu legitimisali na Zakonom o policiji propisan način odnosno samo se par pripadnika i to brzopotezno legitimisalo.

Nažalost, ovakva postupanja pripadnika jedne elitne jedinice policije mogli smo samo da vidimo u ratnim filmovima i postupanju Hitlerove SS divizije.

            Da li ministar Gašić pokušava od određenih delova policije da napravi neku njemu poslušnu diviziju po ugledu na SS diviziju Trećeg rajha videćemo po dobijenom odgovoru od strane SBPOK-a.

U ime Novog policijsko sindiklanog saveza zahtev za pristup informacijama od javnog značaja predao je potpredsednik Ljubiša Dodić dana 29.maja 2023.godine.

Dopis koji je uputio sindikat pogledajte ovde…

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!