Organizatorima protesta Srbija protiv nasilja

       Beograd, 13. Jun 2023.godine. Svakodnevno građani, kako lično tako i preko društvenih mreža, upućuju pitanja predstavnicima Novog policijsko sindikalnog saveza zašto na protestima „Srbija protiv nasilja“ nema da se obrati niko od predstavnika ovog sindikata  učesnicima protesta i građanima Srbije, kao jedine sindikalne ili bilo koje druge organizacije koja se bavi borbom protiv kriminala i korupcije, Zbog toga je sindikat  uputio otvoreno pismo organizatorima protesta u kome je traženo da građanima daju odgovor na ta pitanja.

 Dopis koji su uputili predstavnici sindikata prenosimo u celini.

Organizatorima protesta Srbija protiv nasilja

       Poštovani,

Pre svega želimo da vam čestitamo na iskazanoj hrabrosti i želji da uz simbolično ,,Srbija protiv nasilja’’ kažete konačno STOP kršenju elementarnih ljudskih prava, STOP kriminalu i korupciji i naravno jasno, DOSTA je onima koji sprovode otvorenu diktaturu nad pravom i pravdom.

Svesni vaših profesionalnih i ljudskih vrednosti,  zadivljeni vašom inteligencijom i uz duboko poštovanje za deo sebe koji dajete za bolju budućnost Srbije, ne želeći da vam upućujemo kritike, cilj nam je da vam ovom prilikom predočimo da u svojim zahtevima, ne da treba , već da prosto morate da uvrstite najveće zlo današnje Srbije a to zlo se zove kriminal i korupcija.

To zlo odnosi ljudske živote, prljav novac je obično zaliven krvlju nevinih a takav novac u rukama političara iza sebe ostavlja krvav trag i nevine leševe.

Vrhunac svega je da nam deca postadoše žrtve.

Gospodo, to je najveća bol koja može da zadesi jedno ostvareno ljudsko biće.

Svesni činjenice da je među vama „krem“ inteligencije u različitim profesijama očigledno da vam nedostaju iskreni, hrabri, i pravi profesionalci iz bezbedonosnog sektora. Kao razlog toga čvrsto smo ubeđeni da mislite da u ovakvoj politizaciji bezbedonosnog sektora kao i tužilaštva i sudstva nema takvih?

Da, potpuno ste u pravu mnogo je opasna borba protiv kriminala i korupcije u bezbedonosnom sektoru, mi to znamo iz iskustva jer naš rad nije klasičan sindikalni rad već prvenstveno borba protiv kriminala i korupcije na najvišem državnom nivou.

       Vaši zahtevi su potpuno opravdani, pružamo vam potpunu podršku u ispunjenju istih ali građani Srbije žele da znaju šta će biti ,,dan posle’’ odnosno da li će Vučić, Gašić i ostali ruku pod ruku sa Zvonkom Veselinovićem, Nikolom Petrovićem i sličnima sa prepunim torabma tog novca otići negde da uživaju ili će neko povesti adekvatnu i kvalitetnu istragu o nesrazmernom bogaćenju istih, koja će opet dalje eventualno za ishod imati i odgovarajuće sankcije?

Gospodo, narod Srbije ne interesuju samo formalne promene već žele da konačno te promene prate ne samo promena političkih partija ili pojedinaca već procesuiranje svih onih koji su se ogrešili o zakon.

Vrhunski profesionalci, predstavnici Novog policijskog sindikalnog saveza stoje  vam na raspolaganju da u saradnji sa bar dva tužioca oformimo odbor koji će delovati nakon nastalih promena nezavisno od političara i bilo kog drugog pojedinca, isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativoma a u interesu  građana Srbije.

Građani Srbije nam svakodnevno u ogromnom broju postavljaju pitanja zašto nikoga od nas nema da se obratimo učesnicima protesta i građanima Srbije?

Moramo konačno građanima dati odgovor na pitanje a odgovor znate vi.

P r e d s e d n i k 

——————————

MOMČILO VIDOJEVIĆ