Nova 2023.godina. Srećni Vam praznici. Budite oprezni u vožnji!

     Beograd, 01. januar 2023.godine. Za vreme praznika obično dolazi do povećanja broja saobraćajnih nezgoda i broja povređenih lica kojom prilikom su najugroženiji  vozači putničkih vozila i njihovi putnici.  Iz tog razloga tokom novogodišnjih i božićnih praznika pojačane su mere bezbednosti u saobraćaju.

Uzrok saobraćajnih nezgoda je najčešće neprilagodjena brzina dok je  drugi najčešći uzrok nezgoda vožnja pod dejstvom alkohola.

Radi podsećanja, član 2. ZOBS (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS i 55/2014) kaže da kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave. Članom. 278. propisuje da policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja ima posebna ovlašćenja i pravo da preduzima posebne mere. Članovima 312-314. ZOBS, MUP-a su date su posebne nadležnosti, od kojih je jedna i vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu. Isključenje vozača iz saobraćaja je posebna mera bezbednosti saobraćaja koja ima funkciju direktne zaštite saobraćaja. Ovu meru sprovodi policajac kada osnovano posumnja da lice nije sposobno da upravlja vozilom. Kvalitetan i stručan nadzor nad odvijanjem saobraćaja omogućuje stručno sagledavanje svih problema u sprovođenju režima saobraćaja i uočavanje saobraćajnih prekršaja.

Podsetimo učesnike u saobraćaju da policijski službenici vrše kontrolu saobraćaja i  pružaju pomoć učesnicima u saobraćaju, kojom se postiže veća bezbednost saobraćaja ili njegovo neometano odvijanje, kao i drugu pomoć u granicama svojih mogućnosti i ovlašćenja.

Aktuelni broj žrtava u saobraćajnim nezgodama na putevima je poražavajući i potrebno je preduzeti efektivne mere da bi se ovaj broj smanjio. Nije moguće samo policijskim merama unaprediti bezbednost saobraćaja i nerealno je očekivati da se situacija za nekoliko dana promeni, ali učesnici u saobraćaju mogu da se podstaknu da primenjuju pravila za bezbedno ponašanje u saobraćaju na putevima i da se time smanji njihova izloženost rizicima od nezgoda. U poređenju sa cenom ljudskih života, akcije za promovisanje bezbednosti saobraćaja na putevima, iziskuju mala ulaganja.

     Novi policijsko sindikalni savez smatra da se podizanje svesti javnosti o izloženosti riziku u saobraćaju može ostvariti putem edukacija i kampanja. Time će se znatno povećati  i nivo društvene odgovornosti svakog učesnika u saobraćaju.

Sa edukacijom bi bilo potrebno krenuti od dece najmlađeg školskog uzrasta kako bi od malena učili kako da se ponašaju u saobraćaju. Smatramo da je od izuzetne važnosti da  celokupno društvo posveti više pažnje povećanju bezbednosti dece u saobraćaju. Takodje je veoma značajno da deca kroz obrazovni sistem pravovremeno nauče kako da se ponašaju kao učesnici u saobraćaju. Takve aktivnosti su nam  cilj, ali i obaveza i odgovornost kako bi se ovoj problematici posvetila veća pažnja.

Ovom prilikom apelujemo na sve vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da se pridržavaju saobraćajnih propisa, a zbog niskih temperatura moguća je poledica zbog koje vozači treba da budu oprezniiji i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da poštuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Uz iskrene želje za što manjom potrebom da upravljate vozilom u vreme praznika, želimo Vam da u miru i blagostanju provedete predstojeće praznike u krugu svojih porodica.

Srećna vam i uspešna predstojeća 2023.godina

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!