Mi nećemo zaboraviti naše kolege…. Tražimo odgovornost za one koji su progonili kolegu Dejana Jovića?

       Beograd, 15.mart 2022.godine. Novi policijsko sindikalni savez podneo je kabinetu ministra inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv Dejana Bojovića, načelnika Uprave policije koji je vodio disciplinski postupak protiv  policijskog službenika MUP-a R Srbije Dejana Jovića.

Sindikat je zahtevao pokretanje disciplinskog postupka sa merom UDALJENJE DO OKONČANJA POSTUPKA zbog toga što je Bojović izvršio nekoliko teških povreda radne obaveze prema Dejanu Joviću kao i zbog toga što je obuhvaćen krivičnom prijavom koju je sindikat podneo zbog „ubistva“ Jovića.

Naime, iako je Viši sud u Beogradu Jovića oslobodio svake krivice i odgovornosti, Bojović ga je suprotno Zakonu degradirao sa čina pukovnika i zamenika načelnika trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije na inspektora za strance a to nije smeo.

Ovakvim kršenjem zakonskih normi i Kodeksa policijske etike Bojović je svesno zloupotrebio status policijskog službenika, naneo štetu Ministarstvu, narušio odnose među zaposlenima i grubo povredio prava Dejana Jovića.

U ime Novog policijsko sindikalnog saveza, Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka  podneo je Zdravko Rajević, potpredsednik sindikata i predsednik Odbora za borbu protiv kriminala i korupcije NPSS-a.

Jović je bio zamenik načelnika Trećeg odeljenja za krvne i seksualne delikte UKP-a Policijske uprave za Grad Beograd. Vodio je istrage o teškim zločlinima ubistava, a posebno o ubistvima Dragoslava Miloradovića, Vlastimira Miloševića, Nikole Bojovića i Dragoslava Miše Ognjanovića.

Novi policijsko sindikalni savez!