Koje su posledice „masakra Neše sline“ po policiju?

Beograd, 24. mart 2022.godine. Novi policijsko sindikalni savez podneo je ministarstvu unutrašnjih poslova zahtev za dostavu informacija koliko je policijskih službenika za poslednjih 10 godina otišlo iz policije po raznim osnovama?

Novi policijsko sindikalni savez podneo je ministarstvu unutrašnjih poslova zahtev da u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog zanačaja dostave sledeće informacije o broju  policijskih službenika MUP-a R Srbije kojima je u periodu od 01.01.2012.godine do dana podnošenja ovog zahteva prestao radni odnos

  • Pokretanjem disciplinskih postupaka,
  • Sporazumnim raskidom radnog odnosa
  • Prestankom radnog odnosa u skladu sa Zakonom o policiji i drugim zakonima i
  • Prestankom radnog odnosa po SILI ZAKONA

Imajući u vidu da je tadašnji rukovodno-politički vrh MUP-a na čelu sa Nebojišom Stefanovićem a uz nesebičnu pomoć njegovih saradnika prvenstveno Ivana Ristića, Dijane Hrkalović, Milosava Miličkovića, Biljane Popović-Ivković kao i pojedinih načelnika policijskih uprava na terenu,  prosto oteralo veliki broj časnih i poštenih pofesionalaca-policijskih službenika čime su ozbiljno ugrozili bezbednost građana Republike Srbije, sindikat je zatražio da MUP dostavi koji je to broj kako bi upoznali javnost i preuzeli dalje akcije na povratku tih profesionalaca u policijske redove, tamo gde zaista i pripadaju.

Iako je tadašnji rukovodni vrh MUP-a na čelu sa ministrom Stefanovićem naneo ogromnu štetu sa nesagledivim posledicama po policiju i građane ni sadašnji rukovodni vrh na čelu sa ministrom Vulinom ništa ne preduzima kako bi te posledice sanirao i ispravio nepravdu koja je naneta.

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!