Ko se kocka sa bezbednošću građana. Gotovo 9.000 policajaca proterano iz MUP-a

Beograd, 13.12.2022.godine. Koliko je pojedinim političkim strukturama bitna bezbednost građana dokaz je i taj da je u mandatu ministra MUP-a Nebojiše-Neše Stefanovića uz nesebičnu diktatorsku pomoć Dijane-Diksi Hrkalović koja je imala apsolutno „odrešene“ ruke da radi šta joj je po volji, za manje od 6 godina iz MUP-a R Srbije proterano ili na drugi način otišlo gotovo 9.000 zaposlenih, uglavnom policajaca.

Ne bi to ništa bilo čudno da među toj skandaloznoj cifri nisu gotovo sve časni, pošteni i iskusni policajci a da o njihovoj sudbini a na kraju i progonu, nisu učestvovali u najmanju ruku kriminalci krijući se iza pozicije, funkcije, policijske značke a često i imena samog predsednika Vučića.

Novi policijsko sindikalni savez, dana 22.02.2022.godine, tadašnjem ministru Vulinu, saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,  uputio je dopis u kome smo tražili: ( DOPIS POGLEDAJTE OVDE…)

  • Da nam dostavite broj policijskih službenika MUP-a R Srbije kojima je u periodu od 01.01.2012.godine do dana podnošenja ovog zahteva prestao radni odnos
  • Pokretanjem disciplinskih postupaka,
  • Sporazumnim raskidom radnog odnosa
  • Prestankom radnog odnosa u skladu sa Zakonom o policiji i drugim zakonima i
  • Prestankom radnog odnosa po SILI ZAKONA

 

Postupajući po dopisu i zahtevu za dostavljanje traženih informacija, MUP R Srbije, Sektor za ljudske resurse u dopisu 08.7 broj: 421-2270-4/2021 od dana 06.04.2022.godine, dostavio nam je delimičan odgovor odnosno, kako su naveli u dopisu, da ne mogu da nam odgovore za traženi period jer navodno nemaju podatak za period 01.01.2012.godine do 10.10.2016.godine. ( DOPIS POGLEDAJTE OVDE…)

No, ono što je primetno u odgovoru, neko je namerno ili svojim skandaloznim radom i ponašanjem godinama radio na ozbiljnom ugrožavanju bezbednosti građana jer su za period 10.10.2016.godine do 06.04.2022.godine MUP i policija  ostali bez ukupno 8.973 zaposlena, odnosno bez gotovo 9.000 časnih, poštenih i iskusnih profesionalaca.

Naravno, očigledno da na veoma važnim mestima u MUP i dalje sede kadrovi Stefanovića i Hrkalović te nam nije dostavljen broj policijskih službenika koji su „nestali“ iz MUP-a po mnogima u najmračnijem periodu u istoriji srpske policije a to je period od 2012-te godine do 2016-te godine posebno na period skandalozne „ANALIZE RIZIKA“.

Takođe, MUP nam nije dostavio, očigledno krijući svoju sramotu, pod odgovorom „prestao radni odnos u skladu sa Zakonom o policiji i drugim zakonima…“, koliko je policajaca dobilo nezakonit OTKAZ, samoinicijativno napustilo MUP podnoseći zahtev za raskid radnog odnosa ili po bilo kom drugom osnovu a što je svakako „ u skladu sa zakonima“ a zbog kojih policajci, dovedeni na rubu egzistencije sa sve svojom porodicom, vode dugogodišnje sudske postupke.

Takođe, nije nam precizno dostavljeno šta to znači „prestao radni odnos po sili zakona…“, da li je to odlazak u penziju ili PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA kao predsedniku ovog sindikata Momčilu Vidojeviću?

Ono što je ostalo kao „vruć krompir“ u nasledstvu novog ministra Gašića je da reši i ovaj problem, a sve u interesu građana odnosno povećanja bezbednosti istih.

Složićete se, ne može preko noći da se dolaskom novih na brzaka obučenih mladih policajaca olako nadoknadi odlazak hiljade i hiljade iskusnih policajaca?

Dopise pogledajte u prilozima ovog teksta

 

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!