Gospodo policajci, da li ste spremni za poligrafsko testiranje?

     Београд, 11.децембар 2022.године. Влада Р Србије и Министарство унутрашњих послова одлучни су да Закон о полицији замене Законом о унутрашњим пословима. Доношење овог Закона предлагач предвиђа низ новина. Као синдикална организација навише смо заинтересовани за нове чланове Закона који се тичу радно-правних односа запослених. Кроз низ чланова примећује се у најмању руку кршење Устава, закона и 

елементарних људских права према запосленима.

Између осталог, као новина а што је супротно законима је и „обавезно“ полиграфско тестирање.

Наиме чланом 276 став 3 предлагач је навео да „запослени у Министарству може бити полиграфски испитиван, на начин предвиђен чланом 155.овог закона“ док у ставу 4 истог члана стоји да „ за запосленог који одбије да буде полиграфски испитан, као и за запосленог чији резултат полиграфског испитивања буде негативан врши се безбедносна провера“.  Даље, у ставу 5 предвиђено је да „ тестирање, односно полиграфско испитивање се спроводи на захтев руководиоца организационе нединице или лица које он овласти“.

Овим се даје легитимно право руководиоцу организационе јединице да се обрачуна са запосленима по систему „ти ми се не свиђаш, сада ћеш на полиграф“.

Овај члан је супротан члану 155 истог Закона на који се предлагач позива јер наведеним чланом нигде није прописано да за лице које одбије полиграфско тестирање врши се безбедносна провера.

     Морамо да напоменемо да је једини репрезентативни синдикат у полицији Независни синдикат полиције-НСП подржао доношење овог Закона.

Ваш Нови полицијско синдикални савез!