Poziv za novinare

  • KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠEG JAVNOG TUŽIOCA NENADA STEFANOVIĆA

 Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio niz krivičnih dela na štetu svojih podređenih, gde za posledicu ima degradiranje, ometanje u radu, a pojedini tužioci su čak i završili u bolnici usl

ed nervnog rastrojstva, dok su drugi usled pritisaka bili prinuđeni da napuste tužilaštvo, Novi policijsko sindikalni savez protiv Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića podneće krivičnu prijavu.

 KP podneće, dana 08.03.2023.godine u 12.00 časova u Palati pravde, Savska 17a, Beograd, potpredsednik sindikata Zdravko Rajević.

 Takođe, u ime sindikata Rajević će javno pružiti podršku hrabrim tužiteljkama koje su digle glas i ušle u borbu protiv kriminala u svojim redovima.

 Po podnošenju KP Rajević će ispred Palate pravde održati konferenciju za medije kojom prilikom će medije i građane Srbije upoznati o sadržini iste.

 Pozivamo Vas da propratite navedeni događaj.

 Zdravko Rajević: +381 60 0286389

Vaš NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ